آشنایی با مستحبات سجده : سجده یکی اعمال واجب نماز است. سجده مانند دیگر اعمال نماز دارای مستحباتی می باشد که در ادامه این مقاله شما را با مستحبات سجده آشنا می کنیم.

حج تمتع، حج واجب یکی از مهم‌ترین فروع دین اسلام است که مسلمانان در دهه اول ماه ذی‌الحجه به مسجد الحرام در شهر مکه در عربستان رفته آن را به جا می آورند.