رییس انجمن متخصصین زنان و زایمان گفت: نوزادانی که زودتر از تاریخ مقرر به دنیا بیایند دچار کمبود قند خون و کلسیم می‌شوند و حتی مشکلات بینایی و شنوایی ممکن است در آنها ایجاد گردد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق خانوارهایی که صاحب فرزند می‌شوند، مشمول وام فرزندآوری هستند. وامی که مبلغ آن بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. اما وام فرزندآوری به چه کسانی پرداخت می‌شود؟

یک جمعیت شناس با اشاره به آمار آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵، گفت: حدود پنج درصد از مردان متاهل جوان و حدود سه درصد از مردان متاهل مسن‌تر هیچ بچه‌ای نداشته و پدر بودن را تجربه نکرده‌اند.