بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق خانوارهایی که صاحب فرزند می‌شوند، مشمول وام فرزندآوری هستند. وامی که مبلغ آن بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. اما وام فرزندآوری به چه کسانی پرداخت می‌شود؟

یک جمعیت شناس با اشاره به آمار آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵، گفت: حدود پنج درصد از مردان متاهل جوان و حدود سه درصد از مردان متاهل مسن‌تر هیچ بچه‌ای نداشته و پدر بودن را تجربه نکرده‌اند.

پژوهش‌های مختلف در ایران و کشورهای دیگر نشان داده است که میان آلودگی هوا و سقط جنین خاموش ارتباط مستقیمی وجود دارد. این در حالی است که زنان باردار هنوز در این زمینه اطلاعات کافی ندارند.