گیتی معینی درباره دلخوری‌اش از مهران مدیری به یک شبکه اینترنتی گفت: «من هرگز آقای مدیری را نمی‌بخشم، من پنج روز تمام در سرما کار کردم، آبان بود، ولی نیاوران هوای بسیار سردی داشت.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: فیلم حکایت مردی است که ابتدای آن آرزویی می‌کند، تمام طول فیلم نمایش تقدیری است که او را به سمت آرزویش می‌کشاند و ما نیز در این راه به او کمک می‌کنیم.