شراره رخام اولین تجربه خود را در سال 74 با عروسک کاغذی پشت سر گذاشت. در این بخش از بیوگرافی بازیگران سایت نمناک زندگینامه کامل به همراه عکس ها و فیلمشناسی “شراره رخام” را مشاهده می فرمائید.