دیپیکا علاوه بر بازیگری، نویسنده و طراح مد است. او مطالبی برای مجلات سلامت و تناسب اندام زنان می‌نویسد. همچنین از موسسات خیریه مختلف با مشارکت در فعالیت‌هایی برای جمع آوری پول حمایت می‌کند.