احساس خشم می‌تواند بر اثر هر عاملی و هر فرد یا هر موقعیتی تحریک شود. گاهی اوقات مشکلات زندگی شخصی نیز می‌تواند باعث خشم شود. سه رویکرد اصلی در مواجهه با احساس خشم عبارتند از: "ابراز، سرکوب و آرام کردن".

وقتی در مورد تکنیک خود کنترلی صحبت می کنیم قرار نیست روش های سخت و پیچیده ای را مطرح کنیم بلکه همانطور که می دانید همه چیز به سادگی با خواست شما فراهم می شود.

محققان معتقدند که داشتن برخی ویژگی‌های شخصیتی مانند خوش‌بین بودن با طولانی شدن عمر ارتباط مستقیم دارد. خوش‌بینی ازجمله ویژگی‌های مثبت شخصیتی است که می‌توان آن را در افراد مختلف تقویت کرد.

آیا شما فردی خوش بین هستید یا بدبین؟ پاسخ دادن به این سوال در خور نحوه توجه و نگرش شما نسبت به زندگی است، اگر احساس می کنید که فرد بدبینی هستید و می خواهید خوش بین شوید راهی وجود دارد و می توانید در این مقاله مشکل خود را...

نا آرامی ذهن باعث کاهش کیفیت زندگی می شود. برخی عادت های غلط که از آن ها بی خبر هستید علت آشفتگی ذهن هستند که با اصلاح آن ها آرامش به شما باز میگردد.

همان‌طور که می‌دانید خواب خوب نقش مهمی در سلامت جسمی و روحی انسان دارد. کمبود خواب باعث می‌شود در کوتاه مدت احساس کسلی و خستگی داشته باشید؛ همچنین می‌تواند در طولانی مدت اثر منفی بر سلامتی داشته باشد.