دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان(ibby) همزمان با روز جهانی کتاب کودک با انتشار پیام و پوستری نقش کتاب‌ها را در زندگی کودکان یادآور شد.

جشنواره سراسری طنز و کاریکاتور بحران با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و دفتر طنز حوزه هنری در سه محور زلزله، سیل و کرونا و در بخش‌های شعر طنز، داستان کوتاه طنز، کاریکاتور و کارتون برگزار می‌شود.

حسن فدایی، شاعر، که از او دفتر شعری با نام «ارغوان» با مقدمه مهدی اخوان‌ثالث منتشر شده است، در ۷۶ سالگی درگذشت.