یهودیان معتقدند که در آخر الزمان منجی و رهاننده ای به نام ماشیح یا مسیحا ظهور خواهد کرد که او را از نسل حضرت داوود(ع) می شمارند. لازم به تذکر است حضرت مهدی(عج) نیز از طرف مادرشان به حضرت داوود(ع) می رسند.